Strażacy podsumowali poprzedni rok

oplatek osp 2017 01 05 9757 | GALERIA | 5 stycznia 2017 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu odbyło się Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Starym Zamościu.

Jak co roku posiedzenie podzielone było na dwie części, oficjalną w której omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem i działalnością Związku, oraz na część opłatkową, na której były życzenia i łamanie się opłatkiem. Była także modlitwa, której przewodził ks. Mirosław Sawka-Proboszcz Parafii Stary Zamość. Podziękował on także strażakom za czynny udział i pomoc w organizacji uroczystości kościelnych.

Część oficjalną otworzył i zebranych powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Wacław Mróz.

W spotkaniu udział wzięli także brygadier Jacek Sobczyński- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu i kapitan Przemysław Ilczuk.

Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, oraz plany inwestycyjne na 2017 rok przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Ważniejsze przedsięwzięcia jakie wykonano w 2016 roku: zakup samochodu Renault Trafic dla jednostki OSP majdan Sitaniecki. Z wydatków inwestycyjnych wykonano:

-strażnica OSP Chomęciska Małe- odwodnienie wokół budynku i podjazd do garażu.

– strażnica Udrycze- prace remontowe wewnątrz budynku (położenie terakoty na dużej sali), ocieplenie sufitu, pomalowanie budynku wewnątrz, zakup stołów i krzeseł, wykonano zjazd z drogi powiatowej, wykonano ogrodzenie wokół budynku, oraz zamontowano bramę.

– strażnica OSP Krasne- wykonano posadzkę w budynku

– strażnica OSP Podstary Zamość- odwodnienie wokół budynku

– strażnica OSP Stary Zamość- utwardzenie wjazdu do garażu, oraz zakup bramy wjazdowej

– strażnica OSP Wisłowiec- zakup materiałów na remont budynku,

– strażnica OSP Chomęciska Duże- opracowanie projektu remontu i przebudowy dachu na budynku,

– strażnica OSP Nowa Wieś- zakup i zamontowanie zbiorników na nieczystości płynne, rozpoczęcie prac przy ociepleniu budynku,

– strażnica OSP Majdan Sitaniecki- remont podłogi,

Sukcesywnie dla wszystkich jednostek kupowane było umundurowanie, oraz drobny sprzęt gaśniczy.

W 2016 roku pięć jednostek naszej gminy otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przygotowanie jednostek do prowadzenia działalności ratowniczo-gaśniczej:

OSP Chomęciska Duże- 1440 zł.

OSP Krasne- 1790 zł.

OSP Wierzba- 7230 zł.

OSP Udrycze- 17680 zł

OSP Stary Zamość- 720 zł.

Ważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2017 roku to: remontu strażnicy w Krasnem, remont dachu strażnicy w Chomęciskach Dużych, wykonanie elewacji strażnicy w Nowej Wsi, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w Majdanie Sitanieckim, oraz zakup samochodu strażackiego dla jednostki w Wierzbie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content