Strażackie Zaduszki

zaduszki strazackie 2016 11 13 8723 | GALERIA | Listopad to w naszej tradycji miesiąc szczególny, odwiedzamy wtedy cmentarze i modlimy się przy grobach naszych bliskich. O zmarłych strażakach nie zapomnieli ich koledzy.

Jak co roku tak i w tym roku, w niedzielę 13 listopada 2016 roku stawili się w kościele w Starym Zamościu na Mszę Świętą.

Za zmarłych strażaków z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Stary Zamość modlono się i zapalono znicze.

Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej, sprawowanej w intencji zmarłych strażaków przewodniczył proboszcz parafii ks. Mirosław Sawka. Kazanie do zgromadzonych wygłosił

ks. Karol Stolarczyk, który powiedział między innymi „Stajemy dzisiaj pełni zadumy i wdzięczności Bogu za dar drugiego człowieka. Stajemy w zadumie wspominając tych co odeszli na wieczną wartę”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content