Stop Boreliozie

ue projekt borelioza 2021

Projekt realizowany jest przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A. w partnerstwie  z Salmed s. c. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Okres realizacji projektu:

01.03.2020 r. – 31.08.2021 r.

Źródła oraz wysokość finansowania:

Projekt „Stop boreliozie!” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian; Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu: 2 309 196, 78 zł

Wartość dofinansowania: 2 078 277,10 zł

Wkład UE 1 962 817,26 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy:

– należą do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy, myśliwi

– podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem

– ukończyli 15 lat i są aktywni zawodowo

W ramach projektu oferujemy:

1. działania diagnostyczne dla 8400 osób wykrywające boreliozę w tym:

– wywiad medyczny;

– badania diagnostyczne – test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, w przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku skierowanie na dalszą diagnostykę za pomocątestu Western – blot – test potwierdzający w klasie IgG oraz w klasie IgM,

– konsultację wyników z lekarzem

2. wykłady informacyjno – edukacyjne

Aktualności

W związku z występowaniem stanu epidemii, informacja o dacie naboru Uczestników Projektu i rozpoczęciu badań profilaktycznych zostanie podana w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na naszej stronie internetowej www.lpnt.pl Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu: Biuro Projektu SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6; telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04, email: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl stopboreliozie@lpnt.pl

 

Broszura o boreliozie (plik PDF do pobrania) zawierająca opis: Co należy wiedzieć o kleszczach?, Sezon na kleszcze, Ukąszenie przez kleszcza, Co zrobić gdy znajdziemy na skórze kleszcza?, Choroby przenoszone przez kleszcze, Jeśli to borelioza…, Objawy w pigułce, Diagnostyka boreliozy – jakie badania i kiedy je zrobić?, Leczenie boreliozy, Profilaktyka boreliozy, Weź udział w Projekcie i wykonaj bezpłatne badania w kierunku boreliozy jeśli:

 

Uloptka o projekcie (plik PDF do pobrania): Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

 

 

projekt borelioza 10 3 plakat

 

Skip to content