Statystyczne badania rolnicze

plakat_badania_rolne1

Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw rolnych. Dotychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrudnione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

W 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe:
Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich – prowadzone w dniach 11 czerwca – 4 lipca,
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 1-14 grudnia,
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego – prowadzone trzy razy w roku w dniach 2-16 kwietnia, 1-13 sierpnia i 1-14 grudnia,
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 3-14 grudnia,
Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku – prowadzone w dniach 17-24 sierpnia,
Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych – prowadzone w dniach 25 października – 9 listopada,
Badanie sadów według gatunków roślin – prowadzone w dniach 24 września – 8 października.

 

Natomiast ankieterzy z poszczególnych gmin będą realizować badania:
– Badanie plonów zbóż ozimych – prowadzone w dniach
19 czerwca – 2 lipca,
Badanie plonów ziemniaków – prowadzone w dniach 17 – 24 sierpnia.

 

Rolnicze badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.
Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie
. Tożsamość ankieterów – pracowników urzędu statystycznego można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Lublinie – tel. 81 533-20-51.
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm

Skip to content