Stary Zamość – propozycja na wakacje 2010

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu powstała na okres dwóch miesięcy (sierpień, wrzesień) świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Środki na jej działalność pochodzą z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej.

W ramach działalności świetlicy przez cały sierpień prowadzone są półkolonie. Zaplanowano gry i zabawy integracyjne, wycieczkę po Roztoczu  do Chełma i do Sandomierza, zajęcia kulinarne, psychoedukacyjne, plastyczne i sportowe.

oprac. E. Czarny

Skip to content