Stary Zamość – obchody dnia świętego Floriana
mini_florian_03-05-2012_4925

| GALERIA |

Jak co roku w gminie Stary Zamość obchodzony był dzień świętego Floriana- patrona  
strażaków. Gospodarzami tegorocznego święta byli druhny i druhowie z OSP Chomęciska  
Małe.
3 maja 2012 roku o godz.9,30 odbyła się zbiórka wszystkich jednostek OSP z całej gminy i  
uroczysty przemarsz pod kierunkiem Komendanta Gminnego OSP Stanisława Dusznika na miejsce uroczystości. Przybyłych druhów i mieszkańców powitał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Waldemar Raczyński. Na wstępie podkreślił, że „Świętujemy dzisiaj podwójnie, bo także 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu czcimy pamięć jej twórców”. Zwracając się do strażaków powiedział „Niech dzisiejsza uroczystość będzie powodem do Waszej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków”.
Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii Stary Zamość Mirosław Sawka.
W wygłoszonej homilii nawiązał także do dzisiejszego święta  Matki Bożej Królowej Polski, kiedy to jako Naród oddajemy się pod jej opiekę. Jednocześnie nawiązując do święta  strażaków życzył im opieki ich Patrona, „Aby ten wypraszał wszelkie łaski dla nich”.
Na zakończenie uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia druhnom i druhnom z poszczególnych jednostek OSP. Złote medale otrzymali: Waldemar Świszcz (Majdan Sitaniecki),
Jan Kapłon (Chomęciska Małe),Waldemar Smyk (Wisłowiec),Stanisław Antończak (Podstary Zamość),
Krzysztof Goch (Nowa Wieś). Srebrne medale otrzymali: Tadeusz Joniec (Udrycze),Wojciech Dudek (Nowa Wieś),Adam Smyk (Wisłowiec),Robert Dudek (Nowa Wieś),Leszek Dusznik (Wierzba),Piotr Goch (Nowa Wieś). Brązowe medale otrzymali: Kisiel Kamil (Majdan Sitaniecki),Łukasz Bielesz (Wierzba),Dominik Goździuk (Chomęciska Duże),Rafał Demcio (Udrycze),Paweł Maziarczyk (Chomęciska Małe),Zdzisław Kłapouchy (Wisłowiec),Rafał Dudek (Chomęciska Duże),
Zostały także przyznane odznaczenia „Wzorowy strażak”  dla: Wojciech Kiszka (Krasne),Paweł Łukaszczuk (Krasne),Krzysztof Pałczyński (Majdan Sitaniecki),Zbigniew Burak (Udrycze),
Grzegorz Maluga (Wierzba),Jacek Ciołek (Wisłowiec),Grzegorz Maluga (Chomęciska Duże),
Kamil Hereta (Chomęciska Duże),Grzegorz Skardecki (Krasne),Urszula Bęcal (Chomęciska Małe),
Bartłomiej Złotnik (Stary Zamość),Przemysław Ilczuk  (Wierzba),Arkadiusz Joniec (Udrycze),
Marek Popławski  (Stary Zamość),Rafał Furmanek (Majdan Sitaniecki).

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content