Sprzedaż nieruchmości zab. budynkiem szkoły ozn. dz. nr. 59/2

Załącznik 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  22 /2011 z dnia  15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 59/2

0,44 ha

B/R IIIa 0,44 ha

Zabudowana budynkiem szkoły

233 790,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2010 r. Nr 102 poz. 651 z poźn. zm.)

upływa z dniem 7.06.2011 r.

Skip to content