Sprzedaż dz. 356 Chomęciska Duże, nr 153/2 Nowa Wieś

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 108/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

1

Gmina Stary Zamość
obręb: Chomęciska Duże

Działka nr 356

0,87 ha

R IVb 0,36 ha
Bi 0,17 ha
S/R IVb 0,32 ha
W/RIVb 0,02

zabudowana

262 550,00 zł

2.

Gmina Stary Zamość
obręb : Nowa Wieś

Działka nr 153/2

0,30 ha

R IIIa 0,14 ha
R IIIb 0,16 ha

niezabudowana

3 030,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. )
upływa z dniem 28 sierpnia 2012 r.

Skip to content