Spotkanie Zarządu OSP Stary Zamość

| GALERIA | 18 stycznia 2024 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość poprzedni rok podsumowali druhowie z Zarządu Gminnego OSP RP w Starym Zamościu. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Zamojskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Stanisław Grześko, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Sobczyński, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Zamościu młodszy brygadier Przemysław Ilczuk, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący rady Gminy Stary Zamość Szczepan Ziemiński, oraz ks. Dziekan Mirosław Sawka.

Wszystkich powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Wacław Mróz. Następnie sprawozdanie finansowe za 2023 rok przedstawił Wójt Gminy. Na funkcjonowanie jednostek OSP pozyskano środki z różnych dotacji i była to kwota 773.885,30 zł. w tym na zakup sprzętu- 273.855,30 zł i 500.000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Stary Zamość. Ta ostatnia kwota została pozyskana z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. 150.000 zł., oraz Fundacji PKO Banku Polskiego- 350.000 zł. Wkład własny Gminy to 3.996,31 zł.

Były także dwie dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości w kwocie 146.855,30 zł + 1.500 wkład własny gminy. Za te środki zostały zakupione środki ochrony osobistej strażaka. Otrzymały je jednostki: OSP Chomęciska Duże, OSP Krasne, OSP Wierzba i OSP Udrycze. Kwotę 45.000 zł. na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla jednostek OSP Wierzba, OSP Krasne i OSP Udrycze pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejną dotację w kwocie 40.000 zł. pozyskano z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. I trafiła ona do jednostek OSP Stary Zamość, OSP Udrycze i OSP Krasne.

Jednostki OSP Wierzba i OSP Udrycze otrzymały dotację z Fundacji ENEA na zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 16.000 zł.

Dotacje ze środków MSW i A otrzymały: OSP Stary Zamość- 8.000 zł. na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG. OSP Krasne- 12.000 zł. na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych.

Jednostki OSP Wierzba i OSP Chomęciska Duże pozyskała dotację w kwocie 6.000 zł na doposażenie MDP.

W ramach inwestycji wykonano parking przy remizo- świetlicy w Starym Zamościu- 13.000 zł.,

Zakupiono samochód pożarniczy Mercedes dla OSP Udrycze -120.000 zł. a także rozpoczęto remont remizy OSP Podstary Zamość- koszt całkowity to 1.379.655,53 zł. Na ten cel pozyskano środki z Polskiego Ładu w kwocie 619.000 zł., środki z Gminy to 141.415,72 zł.

Na zakończenie sprawozdania finansowego Wójt Gminy Waldemar Raczyński podziękował druhom za całoroczną pracę i za zaangażowanie się w pozyskiwanie środków zewnętrznych , oraz złożył najlepsze życzenia noworoczne. Podziękowania i życzenia złożyli także zaproszeni goście. Starosta Zamojski Stanisław Grześko podziękował jeszcze raz samorządowi i strażakom za organizację powiatowych zawodów strażackich. Komendant Miejski PSP starszy brygadier Jacek Sobczyński wspomniał o nakładach na ochotnicze straże pożarne, a była to w ubiegłym roku kwota 130 ml zł. Z tej puli OSP Wierzba jako jedyna w powiecie zamojskim otrzyma samochód bojowy.

Naczelnik Wydziału młodszy brygadier Przemysław Ilczuk przedstawił harmonogram szkoleń, które odbędą się w 2024 roku na terenie powiatu zamojskiego dla strażaków z ochotników.

W 2023 roku z terenu gminy Stary Zamość szkolenie podstawowe strażaków ochotników ukończyło 27 druhów.

Wyjazdy do zdarzeń w 2023 roku poszczególnych jednostek z Gminy Stary Zamość przedstawia się następująco:

OSP Chomęciska Duże- 4 razy

OSP Chomęciska Małe- 1 raz

OSP Krasne- 5 razy

OSP Majdan Sitaniecki- 1 raz

OSP Nowa Wieś- 0

OSP Podstary Zamość – 0

OSP Stary Zamość- 20 razy

OSP Udrycze- 15 razy

OSP Wierzba- 50 razy

OSP Wisłowiec – 0

Jak co roku ustalono także harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach OSP.

Po części oficjalnej odbyła się część opłatkowa. Modlitwę poprowadził ks. dziekan Mirosław Sawka. Wspólnie odśpiewano kolędę, oraz łamano się opłatkiem składając sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content