Spotkanie Zarządu OSP 02.01.2020

2020 01 02 oplatek osp 8478 | GALERIA | Jako pierwszy w tym roku spotkanie podsumowujące rok poprzedni połączone ze spotkaniem opłatkowym zorganizował Zarząd Gminny Związku OSP RP w Starym Zamościu. Miało ono miejsce już 02 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość. Rozpoczął je Prezes Zarządu Gminnego OSP Wacław Mróz. Sprawozdanie za rok 2019 i zamierzenia na ten rok przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który na wstępie swojego wystąpienia podziękował druhom strażakom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz. Tradycyjnie przedstawiono harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach. W czasie posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom za ich pracę i złożyli życzenia noworoczne, a byli to: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Komendant Miejski PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Kazimierz Mielnicki, płk Mieczysław Skiba, Dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz i Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego starszy kapitan Przemysław Ilczuk.

Spotkanie opłatkowe poprowadził ks. Mirosław Sawka, który odmówił krótką modlitwę, następnie odśpiewano kolędę i łamano się opłatkiem składając sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content