Spotkanie Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu 05.01.2018

2018 01 05 oplatek osp 5906 | GALERIA | Jak co roku z początkiem stycznia, tak i w tym roku w piątek 5 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Posiedzenie otworzył i wszystkich powitał Prezes Zarządu Gminnego Wacław Mróz.

Wykonanie budżetu za 2017 rok i plany na 2018 rok przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyński.

Wydatki na straże w ubiegłym roku wyniosły: 1.465.489,19 zł. w tym na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Wierzba: 295.686 zł. + środki unijne 442.190 zł.

Wydatkowano także środki w kwocie 458.409,84 zł. na remonty strażnic: Krasne, Chomęciska Duże, Nowa Wieś, Stary Zamość i Wisłowiec.

Systematycznie kupowano także drobny sprzęt i umundurowanie.

Na spotkaniu ustalono także harmonogramy zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach, oraz obchody Święta Strażaka, które odbędą się 6 maja w Podstarym Zamościu.

Następnie głos zabrał obecny na spotkaniu brygadier Mirosław Michoński zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu. Przedstawił on udział naszych jednostek w zdarzeniach w 2017 roku. Przedstawiają się one następująco: 52 akcje ogółem: w tym

w pożarach 15 akcji i w miejscowych zdarzeniach 37 akcji.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: OSP Stary Zamość 18 razy, OSP Wierzba- 20 razy, OSP Udrycze- 8 razy, OSP Krasne- 2 razy, OSP Chomęciska Duże-3 razy i OSP Majdan Sitaniecki 1 raz.

W dalszej części wystąpienia przedstawił on możliwości pozyskiwania środków pieniężnych z różnych źródeł. W 2017 roku nasze jednostki już z tego korzystały, między innymi z doposażenia bieżącego OSP Stary Zamość otrzymał 3 tys. zł. i OSP Wierzba- 4,5 tys. zł.

Z dofinansowania ze środków MSWiA skorzystała jednostka OSP Krasne w kwocie 10 tys. zł. na remont strażnicy i 6,4 tys. na zakup sprzętu. Mówca podkreślił także, że suma tych środków systematycznie od 2017 roku wzrasta.

Zachęcił także jednostki OSP z terenu naszej gminy do korzystania z nowo wdrażanej szybkiej aplikacji powiadamiającej o zdarzeniach na telefony komórkowe strażaków. System ten pod nazwą „e-strażnica” wdraża w tej chwili jednostka OSP Udrycze.

Kolejnym gościem, który obecny na spotkaniu był płk Mieczysław Skiba. Podziękował za zaproszenie, podkreślając, że w „91 roku życia może jeszcze uczestniczyć w takich spotkaniach” i że czuje się związany z naszą gminą, to tutaj zakładał pierwsze jednostki w Podstarym Zamościu, Wisłowcu i Chomęciskach Małych.

Jak sam mówi „nie jest sztuką przeżyć tak wiele lat, ale sztuką jest przeżyć te lata niosąc pomoc innym”

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął od modlitwy proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka „trzeba podziękować Bogu za dotychczasową służbę i prosić o dalsze błogosławieństwo”.

Były życzenia dla wszystkich druhów strażaków od przybyłych gości, oraz wspólne śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content