Spotkanie opłatkowe SNZZ RI Solidarność 20.01.2018

| GALERIA | Tegoroczne spotkanie opłatkowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność w Starym Zamościu, które odbyło się w sobotę 20 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość  zgromadziło ponad  stu członków i sympatyków Związku.

Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście między innymi: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator Jerzy Chróścikowski, Dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz, Dyrektor KRUS Zamość Janusz Nawój, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Proboszcz Parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka.

Wszystkich powitał Przewodniczący Związku Wiesław Biały.

Parlamentarzyści w swoich wystąpieniach powiedzieli o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, oraz o swojej pracy w parlamencie.

Dyrektor ARiMR poinformował zgromadzonych o wysokości dopłat bezpośrednich i o możliwościach pozyskiwania dotacji na działalność rolniczą.

Wójt Gminy poinformował zebranych o najważniejszych inwestycjach, które zaplanowane są w roku bieżącym.

Kolejnym punktem sobotniego spotkania była część opłatkowa, którą rozpoczął od modlitwy i śpiewania kolęd ks. Mirosław Sawka. Następnie było wspólne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, oraz poczęstunek.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content