Spotkanie opłatkowe Zarządu OSP w Starym Zamościu 10.01.2014

mini oplatek osp 2014-01-10 3232

| GALERIA |

10 stycznia 2014 roku w strażnicy w Wierzbie odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu. Jak co roku spotkanie składało się z dwóch części: merytorycznej i opłatkowej. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Gminnego OSP Waldemar Raczyński, który na wstępie przedstawił sprawozdanie za 2013.

Mimo dość szczupłego budżetu udało się: zakupić samochód bojowy dla OSP Udrycze, wykonać ogrodzenie strażnicy w Wierzbie, rozbudować garaż w Udryczach, wykonać nową bramę garażową w strażnicy w Chomęciskach Małych, oraz zakupić drobny sprzęt i umundurowanie dla poszczególnych jednostek. Waldemar Raczyński przedstawił także plany inwestycyjne na 2014 rok. Planuje się między innymi: utwardzenie gruntu przy świetlicy i garażach OSP w Starym Zamościu (dzięki wsparciu ze środków unijnych), remonty strażnic w Krasnem, Chomęciskach Małych, Chomęciskach Dużych, Nowej Wsi i Podstarym Zamościu.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes Zarządu podziękował wszystkim strażakom za ich bezinteresowną służbę i złożył najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Z kolei przybyły na spotkanie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu brygadier Jacek Sobczyński podziękował za zaproszenie i za społeczną i bezinteresowną służbę. Powiedział między innymi „Jako osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa pożarowego jestem świadomy, że wasze jednostki są potrzebne. To wy jesteście na miejscu i pierwsi spieszycie z pomocą”. Zachęcił także druhów strażaków do udziału w pielgrzymkach dziękczynnych do Sanktuariów w Radecznicy (31 maja)i Krasnobrodzie (wrzesień). Jak powiedział „Mamy za co dziękować, w ubiegłym roku nie było żadnego wypadku wśród strażaków” Została także ustalona data zawodów sportowo-pożarniczych gmin Zamość i Stary Zamość na 22 czerwca. Nowością w tegorocznych zawodach będzie dodatkowa konkurencja-musztra.

Strażacy podziękowania usłyszeli także z ust Kierownika Posterunku Policji w Nieliszu Rafała Ilczuka „Za bardzo dobrą współpracę i pomoc w zdarzeniach drogowych, pożarniczych i podczas ochrony na meczach”. Tradycyjne życzenia świąteczne od płk Mieczysława Skiby poprzedzone były wspomnieniami z lat młodości z tego jak zakładał pierwsze jednostki, także na terenie naszej gminy: Wisłowiec i Chomęciska Małe.

W spotkaniu wzięli udział także: Proboszcz Parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka, Vice -Prezes Zarządu Gminnego Stanisław Derkacz i Komendant Stanisław Dusznik.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content