Spotkanie opłatkowe rolników

oplatek ri 2017 01 14 9914 | GALERIA | Tegoroczne spotkanie członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI Solidarność z gminy Stary Zamość odbyło się 14 stycznia 2017 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści: Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak -Posłowie na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski -Senator RP, oraz Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Agencji   Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Waldemar Raczyński- Wójt Gminy Stary Zamość i Krzysztof Rusztyn- Radny Powiatu Zamojskiego.

Zebranych powitał Przewodniczący Związku Wiesław Biały.

Wspólnej modlitwie przewodniczył Proboszcz Parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka. Po modlitwie było wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Następnie głos zabierali zaproszeni goście.

Parlamentarzyści w swoich wystąpieniach odnieśli się do ostatnich wydarzeń w sejmie, oraz poinformowali rolników o pracach nad ustawami dotyczących rolnictwa między innymi o sprzedaży bezpośredniej, czy też o wycince drzew i krzewów na własnych działkach.

Dyrektor AR i MR zachęcił do zapoznania się i skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków ma modernizację i restrukturyzacje małych gospodarstw rolnych.

„Stoimy na progu nowego roku, pełni obaw, ale i nadziei co nam on przyniesie” powiedział

Wójt Gminy rozpoczynając swoje wystąpienie. Przedstawił najważniejsze inwestycje planowane na ten rok między innymi : zakup samochodu dla jednostki OSP Wierzba, budowę wodociągu w Wisłowcu, oraz solarów dla 446 gospodarstw.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content