Spotkanie opłatkowe OSP 2012
mini_oplatek_osp_2012-01-05_0364

| GALERIA |

5 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyło się Posiedzenie Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu.

Zebranych druhów oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Waldemar Raczyński.

Gośćmi na spotkaniu byli ks. Jan Franczak i płk Mieczysław Skiba.

Prezes Zarządu przedstawił wykonanie budżetu gminy za 2011 rok oraz podał nakłady poniesione na funkcjonowanie jednostek OSP. Do  ważniejszych wydatków należy zaliczyć: budowę świetlicy i karosaż samochodu strażackiego w Starym Zamościu i kontynuację budowy garaży strażackich w Wierzbie.

W dalszej części przedstawił planowany budżet na 2012 rok na funkcjonowanie jednostek OSP.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Biały przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2011 roku. Uzgodniono także harmonogram corocznych zebrań sprawozdawczych poszczególnych jednostek.

Na zakończenie zebrania tradycyjnie wszyscy obecni łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content