Spotkanie opłatkowe NSZZ RI Solidarność 16.01.2016

mini oplatek nszz ri 2016 01 16 3277

| GALERIA | Coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność w Starym Zamościu, które odbyło się 16 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej GOK zgromadziło ponad sto osób.

Poprzedzone było Walnym Zwyczajnym Zebraniem Członków i wyborami do wszystkich organów związku gminnego. Na Przewodniczącego ponownie jednogłośnie wybrano pana Wiesława Białego. W skład zarządu weszki także Jan Ignaciuk i Tadeusz Słodki.

Część opłatkowa spotkania rozpoczęła się od odśpiewania kolędy i modlitwy poprowadzonej przez proboszcza parafii Stary Zamość ks. Mirosława Sawkę.

Złożyli życzenia i pokrótce sytuacje w rolnictwie przybliżyli obecni na spotkaniu: Senator Jarzy Chróścikowski i Posłowie na Sejm RP Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak. Natomiast o planach inwestycyjnych w tym roku powiedział Wójt Gminy Stary Zamość WaldemarRaczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content