Spotkanie opłatkowe NSZZ RI Solidarność 10.01.2015

mini 2015-01-10 oplatek ri 8427

| GALERIA |

Około 120 osób członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność przybyło 10 stycznia 2015 roku do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu na coroczne spotkanie opłatkowe. Wszystkich przybyłych powitał Przewodniczący Związku Wiesław Biały. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Proboszcz Parafii Starty Zamość ks. Mirosław Sawka, Senator Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Oprócz życzeń w swoim wystąpieniu Sławomir Zawiślak powiedział między innymi„Jestem pełen uznania dla Waszego Związku, że jest tak prężny. Wasi członkowie aktywnie uczestniczą w różnych działaniach zmierzających do poprawy sytuacji w rolnictwie”

Jerzy Chróścikowski natomiast krótko przedstawił swoją obecną działalność jako senatora.

Życzenia złożył także Wójt Gminy Waldemar Raczyński. Część oficjalną zakończył ks. Mirosław Sawka krótką modlitw. Wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę, łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content