Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu i Klub Seniora
mini_oplatek_seniorow_2011-12_0714

| GALERIA |

Koło Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu i Klub Seniora 10 stycznia 2012 roku zorganizowali wspólnie spotkanie opłatkowe dla swoich członków.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z oddziału przedszkolnego klasy „O” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Beaty Miciuła. Dzieci zaprezentowały przedstawienie bożonarodzeniowe.

W imieniu Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego życzenia świąteczne i noworoczne złożył Sekretarz Urzędu Janusz Czarny.

Przed podzieleniem się opłatkiem życzenia złożył także przybyły na uroczystość ks. proboszcz Mirosław Sawka. Powiedział między innymi: „życzę nadziei, która wypływa z codzienności życia, zdrowia bez którego nie możemy funkcjonować i  wrażliwości na drugiego człowieka. Niech Ten, który się narodził w Betlejem umacnia nas w miłości i pokoju”.

Były życzenia, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content