Spotkanie opłatkowe RI
mini_oplatek_2012-01-20_0811

| GALERIA |

Jak co roku tak i w tym w  sobotę 28 stycznia 2012 roku w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu mieli swoje spotkanie opłatkowe rolnicy zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Starym Zamościu.
Spotkanie swoim udziałem uświetnili: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, Radni Powiatu: Jerzy Bosiak i Krzysztof Rusztyn, oraz Radny Miasta Zamość Dariusz Zagdański.
Parlamentarzyści oprócz złożenia życzeń przybliżyli pokrótce zebranym sprawę finansów państwa, oraz zagadnienia związane z rolnictwem. Przedstawili swoją niełatwą pracę w parlamencie jako posłowie i senatorowie opozycyjni wobec rządu koalicji PO-PSL.
Na końcu przemówień głos zabrał ks. Jan Franczuk, który złożył życzenia „żebyśmy tego chleba mieli do życia tyle aby nam go nie zabrakło”. Po modlitwie i odśpiewaniu kolędy wszyscy zebrani wspólnie łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content