Spotkanie opłatkowe 08.01.2013 r.

mini_spotkanie_oplatkowe_08-01-2013_8842

| GALERIA |

Początek roku to czas w którym odbywa się wiele spotkań opłatkowych, takie spotkanie dla swoich Członków zorganizowali wspólnie Klub Seniora i Związek Emerytów i Rencistów Koło Gminne w Starym Zamościu. Tradycyjnie były życzenia, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
Wszystkich zebranych i zaproszonych gości powitała, oraz życzenia złożyła Prezes Klubu Seniora Maria Kiszka.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
Ks. Mirosław Sawka składając obecnym na spotkaniu świąteczne życzenia powiedział, że „Znaleźliśmy się wśród osób doświadczonych, ale często czujących że są nikomu niepotrzebni, a przecież każdy człowiek jest jakimś darem, który jest komuś potrzebny, czy to sobie, czy tez swoim bliskim”
Wójt Gminy Waldemar Raczyński krótko podsumował poprzedni rok i wyraził nadzieję, że ten na progu którego stoimy będzie lepszy. Życzył wszystkim dużo spokoju, miłości rodzinnej i Bożego Błogosławieństwa.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content