Spotkanie NSZZ RI 25.01.2020

2020 01 26 oplatek ri 8727 | GALERIA | W sobotę 25 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność w Starym Zamościu. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Spotkanie otworzył i przybyłych powitał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Z pośród zaproszonych gości głos zabrali parlamentarzyści: Teresa Hałas, Jerzy Chróścikowski i Sławomir Zawiślak, oraz Starosta Zamojski Stanisław Grześko.

Po części oficjalnej odbyła się część opłatkowa z modlitwą, której przewodził proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka. Były życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem, oraz poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content