Spotkanie noworoczne ŚZŻ AK 14.01.2020r

2020 01 14 oplatek ak 8597 | GALERIA | We wtorek 14 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość mieli swoje spotkanie opłatkowe członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Rejonowego w Starym Zamościu. Najpierw odbyła się część sprawozdawcza z działalności Koła za 2019 roku. Część merytoryczną przedstawił Prezes Kazimierz Niedziela, część finansową natomiast Elzbieta Czarny. Zebranie poprowadził Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który podziękował Członkom Koła za udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie gminy i powiatu zamojskiego.

W imieniu nieobecnego na spotkaniu Prezesa Zarządu ŚZŻ AK w Zamościu i Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, podziękowania i życzenia dla obecnych złożył kpt Józef Łaba członek Zarządu Wojewódzkiego ŚZŻ AK. Następnie odbyła się część opłatkowa na której odśpiewano kolędę, oraz łamano się opłatkiem składając sobie życzenia. Wtorkowe spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content