Spotkanie Koła Rejonowego ŚZŻ AK w Starym Zamościu

oplatek ak 2017 01 23 0095 | GALERIA | 23 stycznia 2017 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawcze Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu, połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Pierwszą część spotkania- sprawozdawczą poprowadził Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. W spotkaniu oprócz członków Koła udział wzięli: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, który jest jednocześnie Prezesem Okręgu Związku w Zamościu, mjr Ryszard Jabłoński, kpt. Józef Łaba, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Biały i Dyrektor Gimnazjum w Starym Zamościu Zbigniew Świrszcz.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za 2016 rok przedstawił Prezes Kazimierz Niedziela.

Prezes Okręgu Sławomir Zawiślak podziękował członkom Koła w Starym Zamościu za bardzo aktywny i czynny udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Związek.

Przedstawił także najważniejsze inicjatywy jakie Związek podejmował w roku ubiegłym.

Został zorganizowany koncert patriotyczny pt. „Ojczyzno ma” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Zrealizowano także przy współudziale Telewizji Polskiej Oddział Lublin film przybliżający mało znane, ale bardzo tragiczne losy ludności Zamojszczyzny podczas II wojny światowej, oraz bohaterską walkę zbrojną oddziałów AK i Batalionów Chłopskich w obronie prześladowanej ludności cywilnej. Film pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944” miał uroczystą premierę w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu 17 stycznia 2017 roku.

Związek wydał także książkę poświęconą 25- lecia swojej działalności „25 lat działalności ŚZŻ AK Okręg Zamość”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content