Spotkanie informacyjne „Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość”

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje, iż dnia 8.12.2011r. (czwartek), o godzinie 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość” realizowanym w roku 2012.

Projekt obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz podniesienie kompetencji psychospołecznych osób.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku aktywności zawodowej

  • korzystające z pomocy społecznej

  • chcące nabyć kwalifikacje zawodowe i wejść na rynek pracy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • dowodu osobistego

  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy

  • zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Skip to content