spotkanie informacyjne dnia 07.12.2018 r. dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2018 07 12 ue kursy zawodowe

O G Ł O S Z E N I E

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje, dnia 07.12.2018r. (piątek) o godzinie 9.00 w pokoju nr 23 (I piętro) Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

                 kursy zawodowe zgodnie z zainteresowaniami

                 stypendium szkoleniowe

                 zwrot kosztów dojazdu

                 płatny staż zawodowy

                 bon na usługi społeczno-zdrowotne

                 wsparcie finansowe

                 doradztwo zawodowe

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:

                 w wieku aktywności zawodowej

                 korzystające z pomocy społecznej

                 bezrobotne lub bierne zawodowo

                 chcące nabyć kwalifikacje zawodowe i wejść na rynek pracy

                 rolnicy o gospodarstwie nieprzekraczającym 4 ha

Skip to content