Spotkanie dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie w ramach RPO WL 2014-2020

gops ue logo 18 06 2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje, iż dnia 28.06.2018r. (czwartek), o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

                 kursy zawodowe zgodnie z zainteresowaniami

                 stypendium szkoleniowe

                 zwrot kosztów dojazdu

                 płatny staż zawodowy

                 bon na usługi społeczno-zdrowotne

                 wsparcie finansowe

                 doradztwo zawodowe

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:

                 w wieku aktywności zawodowej

                 korzystające z pomocy społecznej

                 bezrobotne lub bierne zawodowo

                 chcące nabyć kwalifikacje zawodowe i wejść na rynek pracy

Skip to content