Spotkanie członków ŚZŻ AK Stary Zamość 18.01.2018

| GALERIA | W czwartek 18 stycznia 2018 roku mieli swoje spotkanie sprawozdawcze członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Rejonowego w  Stary  Zamościu.

Po powitaniu przybyłych członków, oraz gości sprawozdanie z działalności Koła złożył Prezes Kazimierz Niedziela. Koło liczy w chwili obecnej 4 członków zwyczajnych z uprawnieniami, 21 członków zwyczajnych bez uprawnień i 9 członków podopiecznych.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP i równocześnie Prezes ŚZŻ AK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak.

Podziękował członkom Związku ze Starego Zamościa za bardzo aktywny udział w uroczystościach patriotycznych jak też religijnych organizowanych przez Związek na terenie całego okręgu.

Opowiedział także o najważniejszych działaniach jakie podejmował Związek w 2017 roku i jakie zamierza podjąć  w roku bieżącym.

Trwa akcja propagująca film „Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944”, został on przetłumaczony na kilka języków. Będzie on dodatkiem do czasopisma „Kombatant”

Na 12 lutego 2018 roku w Klubie Garnizonowym w Zamościu przewidziana jest premiera filmu dokumentalnego o Józefie Śmiechu ps. „Ciąg”

Związek stawia sobie za cel co roku nagrywać filmy przypominające bohaterów, żołnierzy Armii Krajowej.

W roku ubiegłym rozpoczęły się prace remontowe w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Zgromadzone są tam liczne i cenne eksponaty związane z historią AK w naszym regionie. Związek chce to muzeum zrobić na wzór muzeum powstania warszawskiego, w tym celu złożył wniosek o dofinansowanie.

P roku ubiegłym powstała także nowoczesna strona internetowa Związku, na której oprócz aktualności znajduje się ok. 50 filmów dokumentalnych.

ŚZŻ AK Okręg Zamość objął patronat nad uroczystościami odbywającymi się w co roku Komarowie „Komarów 1920” a także zorganizował pięć koncertów  w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Drugą część spotkania rozpoczął od modlitwy proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka. Następnie były życzenia i łamanie się opłatkiem i poczęstunek.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content