Spotkanie autorskie Alfabet starozamojski

mini spotkanie autorskie 2013-06-14 0250

| GALERIA |


14 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie autorskie, na którym została między innymi przedstawiona nowo wydana publikacja pt. „Alfabet starozamojski”. Jest to zbiór ułożonych alfabetycznie haseł, ukazujących w bardzo ogólny sposób historię gminy Stary Zamość, jej przedstawicieli, takich jak działacze polityczni i społeczni, twórcy ludowi itp. Większość informacji zawartych w tej publikacji pochodzi z „Kroniki Gminy Stary Zamość” prowadzonej przez nie żyjącego już Stanisława Szwala wieloletniego dyrektora szkół w Krasnem i Wierzbie. Niestety część tekstów z „Kroniki” napisana była w duchu ówczesnej PRL-owskiej rzeczywistości. Jak podkreśliły autorki tej publikacji Regina Smoter-Grzeszkiewicz i Maria Kiszka „jest to publikacja będąca przyczynkiem do dalszych poszukiwań w tym przedmiocie”.
W spotkaniu wzięła także udział żona Stanisława Szwala Zofia.
Pani Zofia ściśle związana z naszą gminą, przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, najpierw w szkole podstawowej w Krasnem a później w Wierzbie, opowiedziała o swojej obecnej pracy w Stowarzyszeniu Upamiętniającym Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Jako osoba, która przeżyła ludobójstwo dokonane na Polakach przez UPA w
1943 roku, walczy o „pamięć i prawdę o tych wydarzeniach, bo winą za te zbrodnie próbuje się obciążać jej ofiary”. Działające od 21 lat w Zamościu Stowarzyszenie stara się upamiętniać miejsca pochówku pomordowanych w bestialski sposób Polaków na Wołyniu. Mimo wielu trudności stawianych przez władze ukraińskie udało się postawić wiele krzyży w miejscach mordów i odnowić kilka polskich cmentarzy, między innymi w Porycku, Kisielewie i Sienkiewiczówce. W tym roku za swoją działalność Stowarzyszenie otrzymało nagrodę „Kustosza Pamięci Narodowej”. Ponad to w ramach swoich działań Stowarzyszenie organizuje co roku w lipcu letnie kolonie języka polskiego dla dzieci w Zamłyniu (Ukraina).
Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród tamtejszych Polaków.
W nawiązaniu do wystąpienia pani Zofii, Regina Smoter-Grzeszkiewicz odczytała swój najnowszy wiersz pt. „Mord na Wołyniu”. Autorka współpracująca z Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym, szczebrzeszyńskim „Chrząszczem”, „Gorajską cebulanką” i „Korzeniami janowskimi” w tym roku obchodzi 15-lecie pracy twórczej. W swoim dorobku ma kilka tomików wierszy, za które otrzymywała nagrody w konkursach literackich.
Natomiast pani Maria Kiszka, jako trzecia z autorów „Alfabetu starozamojskiego” opowiedział o dokonaniach artystycznych swojego nie żyjącego juz męża Bolesława Kiszki i jego brata Bogdana. Prace obu braci można obejrzeć w Muzeum Starozamojskim.
Zdjęcie obrazu pana Bolesława zostało zamieszczone na okładce publikacji. W spotkaniu wziął także udział Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna Zygmunt Krasny, wydawca „Alfabetu starozamojskiego”. Organizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Kultury i Klub Seniora w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content