Składanie ofert na ochronę imprezy

                                                                            Stary Zamość 3.10.2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu , 22-417 Satry Zamość, Stary Zamość 5 A,

tel. (84) 615 34 29   NIP: 922-12-03-717,REGON 000792337,

nr konta bankowego 48 9610 0002 0020 0244 2007 0001

 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zaprasza do złożenia oferty na:

 ochronę imprezy pt. Starozamojski Piknik Rodzinny 2014 r.

 Impreza pod nazwą: Starozamojski Piknik Rodzinny odbędzie się w sierpniu 2014 r.

Czas trwania imprezy od godz. 13:00 do godz. 20:30.

 Oferta powinna obejmować ochronę imprezy od godz. 13:00 do 18:00 6 osób,

od godz. 18.00 do 20.30 10 osób.

        Ponadto oferta powinna zawierać :

            – cenę netto i brutto usługi

– stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia (aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, potwierdzoną, aktualną kserokopię koncesji MSWiA)

 Miejsce realizacji imprezy: plac przy boisku w Wierzbie.

 Warunki płatności: przelew 14 dni.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą Magdalena Sienkiewicz Karwacka, Katarzyna Król nr. tel. 84 615 34 29

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać na adres GOK, lub w formie elektronicznej na adres kulturagok@o2.pl do dnia 31 października 2013 r.


 

Skip to content