Seniorki świętowały Dzień Kobiet

mini kobiety emerytki 2014-03-06 3962

| GALERIA |

Zarząd Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu w czwartek 6 marca 2014 roku zaprosił swoje Członkinie na uroczystość obchodów Dnia Kobiet. W spotkaniu przy ciastku i herbacie uczestniczyli również Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który do życzeń dołączył kwiaty dla każdej z Pań i Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zamościu Bronisław Witkowski. Złożył życzenia Paniom i podkreślił ich aktywny oraz liczny udział w Związku (ok. 80% stanowią kobiety). Dodał także, że „to święto jest wyrazem uznania, to święto należy się dla naszych Pań”. Na zakończenie Pani Maria Kiszka Przewodnicząca Klubu Seniora w Starym Zamościu zaprezentowała wydawnictwa, które Klub Seniora w ramach Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy wsparciu funduszy unijnych wydał w ostatnim roku. Było to między innymi wydanie po raz drugi Śpiewnika Starozamojskiego „Ocalić od zapomnienia „poszerzonego o dodatkowe piosenki w tym o dodatkowy rozdział z piosenkami dla dzieci.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content