Ścieżka rowerowa Stary Zamość – Pańska Dolina
pafw_logo rownac_szanse pedim_logo
sil_logo logo_gimnazjum

Pomysłodawcą projektu utworzenia ścieżki rowerowej jest Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw  Lokalnych. Program był realizowany przy współpracy uczniów Gimnazjum  im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu. Trwał w okresie od stycznia do maja 2009 roku, zaś rezultatem było utworzenie ścieżki rowerowej.

rowerTrasa ścieżki rowerowej w całości leży w Skierbieszowskim Parku Narodowym. Park ten położony jest na pograniczu województwa zamojskiego i chełmskiego, we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, określanej jako Działy Grabowieckie.

Ścieżka rowerowa „Stary Zamość – Pańska Dolina” zawiera IV przystanki.
Przystankiem  pierwszym jest „Izba pamięci poświecona Karolowi Namysłowskiemu”. Zgromadzone są w niej eksponaty zebrane przez członków Orkiestry Włościańskiej oraz ludzi związanych z kompozytorem.
Przystanek drugi to „Pomnik pamięci pomordowanych w czasie pacyfikacji wsi Wierzba”. W odwecie za wysadzenie mostu w Ruskich Piaskach, w nocy z 3 na 4 stycznia 1943 roku, Niemcy przeprowadzili pacyfikacje wsi Wierzba. Zastrzelono wtedy 30 osób. Pomnik jest uczczeniem pamięci tych co zginęli.
Trzecim przystankiem jest wąwóz lessowy w rezerwacie Pańska Dolina.
Podłoże Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego stanowią skały wapienne powstałe w okresie kredy, pokryte warstwą lessu różnej grubości (dochodzącej do 3 metrów) podatną na proces erozji wodnej. Działalność erozyjna szczególnie uwidacznia się  w postaci wyżłobionych w  podłożu „koryt”,  urwisk lub wąwozów –  powodowanych osunięciem się bądź erozją wodną warstwy lessu.
Przystankiem czwartym są walory przyrodnicze. Na Pańskiej Dolinie występuje około 40 gatunków roślin chronionych, z których 4 wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi jako gatunki zagrożone lub ginące.

Skip to content