Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie dla Gminy Stary Zamość

 

Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne

Wymiana opraw oswietlenia Tablica Polski Lad

 

 

Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w miejscowości Podstary Zamość

OSP Podstary Zamość Tablica Polski Ład

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w miejscowości Chomęciska Duże o długości 998,92 m

przebudowa drogi Chomeciska Duze nr 110236L PolskiLad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w miejscowości Udrycze – Wola o długości 486,79 m

przebudowa drogi Udrycze Wola nr 110209L PolskiLad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w miejscowości Udrycze – Koniec o długości 638,03 m

przebudowa drogi Udrycze Koniec nr 110224L PolskiLad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w miejscowości Udrycze – Koniec o długości 489,5 m

przebudowa drogi Udrycze Koniec nr 110222L PolskiLad

 

Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba.

Mediateka Polski Lad

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 110232L w miejscowości Chomęciska Duże o długości 963 mb

przebudowa drogi Chomeciska Duze Polski Lad

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w miejscowości Krasne o długości 1185 mb

przebudowa drogi Krasne Polski Lad

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110202L w miejscowości Wierzba o długości 614,5 mb

przebudowa drogi Wierzba Polski Lad

 

 


Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Wsparcie rządu dla samorządów w realizacji inwestycji strategicznych

Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości
  • poprawa warunków życia obywateli
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego

 

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/polski-lad

www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych

#PolskiŁad

 

Skip to content