Rodzinny rajd rowerowy 27.06.2021

rajd rowerowy 27 06 2021 0842 | GALERIA | Otwarcie sezonu sekcji rowerowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło się w niedzielę 27 czerwca 2021 roku rodzinnym rajdem rowerowym po okolicy. Wzięło w nim udział ok. 30 osób w różnym wieku. 23 kilometrowa trasa tradycyjnie rozpoczęła się przy budynku GOK Stary Zamość, a następnie powiodła przez Stary Zamość i Stary Zamość Gościniec, Tarzymiechy, Zamszany, Ruskie Piaski, Nową Wieś i ponownie do Starego Zamościa. Tam przy Domu Seniora uczestnicy mieli dłuższy postój z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Po posiłku została do pokonania jeszcze dwukilometrowa trasa do mety przy budynku GOK.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content