Rodzina 500plus

 Informacja na temat programu 500+rodzina 500plus duzy

Gmina Stary Zamość informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. Nr 195.),  wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu , osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie elektronicznej. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz ePUAP.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 01.04.2016 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu pokój nr 25 i 26, tel. 84 616 32 43 wew. 53 , tel. bezpośredni 84 616 42 53 , tel. komórkowy 519 541 805.

Komunikat Wojewody

http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/p…

Skip to content