Relikwie błogosławionego Jana Pawła II w Starym Zamościu

mini relikie jp 2013-05-23 0003

| GALERIA |


23 maja 2013 roku, w dniu nowo ustanowionego święta kościelnego Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w kościele pod wezwaniem NMP w Starym Zamościu miała miejsce niecodzienna uroczystość.
Wieloletni osobisty sekretarz błogosławionego Jana Pawła II, a obecnie Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki-Metropolita Lwowski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy przywiózł do parafii i kościoła relikwie błogosławionego Jana Pawła II.
Relikwie do parafii zostały sprowadzone staraniem proboszcza ks. Mirosława Sawki, który tym samym wyszedł naprzeciw duszpasterskim potrzebom swoich wiernych.
A kierując słowa podziękowania za przekazane relikwie powiedział do Jego Ekscelencji Arcybiskupa „Dziękuję za wielką kulturę duchową i pasterską miłość jaką nas obdarzasz”
i życzę „aby Błogosławiony Jan Paweł II pozwolił otwierać drzwi do ludzkich serc”
W tym dniu relikwie pierwszego stopnia zostały uroczyście wprowadzone i powitane przez parafian.
Podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Sekretarza ks. Andrzeja Legowicza, proboszcza ks. Mirosława Sawkę,
 ks. Marcela Harkota, oraz zaproszonych księży różnych stopni i godności z dekanatu i diecezji,relikwie powitali przedstawiciele i wierni parafii Stary Zamość.
Wśród witających był także Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który powiedział między innymi: „Jako przedstawiciel tej społeczności witając Cię Błogosławiony Janie Pawle II, przynoszę z sobą rozległe doświadczenia ludzkiej pracy, oraz liczne problemy, jakie z nią się łączą w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym”
Homilię poświęconą osobie błogosławionego Jana Pawła II wygłosił Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który jako bliski współpracownik, ostatnich dziewięciu lat życia Ojca Świętego, był blisko  Jego osoby. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie modlitwy w życiu Jana
Pawła II.
Ojciec Święty już od najmłodszych lat rozmawiał z Bogiem poprzez modlitwę, a jako Najwyższy Kapłan i człowiek wielkiego umysłu, nie wstydził się prostych modlitw, umiał dostrzec ich bogactwo. Jak podkreślił Arcybiskup „bez względu na plan dnia Jan Paweł II nie żałował czasu na modlitwę i medytację” Swoimi modlitwami obejmował wszystkich ludzi i powtarzał niestrudzenie, że „jesteśmy zakorzenieni do świętości”
„Można powiedzieć, że całe Jego życie było wielką modlitwą”. Kończąc homilię Arcybiskup Mokrzycki zacytował codzienną modlitwę Jana Pawła II i zachęcił do jej odmawiania.
„Panie przyjmij mnie takim jakim jestem, z moimi wadami, słabościami. Ale spraw, abym stał się takim jak tego Pragniesz Ty”
Uroczystości zostały uświetnione przez występ orkiestry i obecność pocztów sztandarowych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content