Rekrutacja do projektu Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje iż dnia 3 stycznia 2014 roku (piątek), o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów;

– dowodu osobistego
– zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

ZAPRASZAMY

Skip to content