Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu od dnia 31.01.2022 r. do dnia 8.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) w 2022 roku

Urząd Gminy w Starym Zamościu informuję,

od dnia 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków od osób fizycznych na utylizację azbestu. Projekt realizowany jest pod nazwą „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Nabór potrwa do 8 lutego 2022 r. Warto jednak nie zwlekać i pospieszyć się ze złożeniem wniosku, o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie suma punktów z „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz data złożenia wniosku.

 

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

 

http://www.azbest.lubelskie.pl

 

 

 

Skip to content