przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki autosan model: H9-21.41S

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN stanowiącego własność Gminy Stary Zamość

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki autosan model: H9-21.41S, masa własna : 8120 kg ,rok produkcji : 2000, oznaczenie silnika : 6cT107 A6/7, pojemność skokowa silnika : 6540 cm³ moc silnika : 110Kw/150KM,  silnik z zapłonem samoczynnym

Cena wywoławcza – 20 046,00 zł

         Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 13 lipca 2015 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej składników budowlanych  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

         Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

         Wadium winno być wniesione w pieniądzu .Wadium  wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą .    

         Ze stanem faktycznym autobusu oraz operatem szacunkowym można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 84 616 42 31 )

WÓJT  GMINY

 (-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content