Przetarg ustny nieograniczony na wynajm nieruchomości zabudowanych , położone w m. Wierzba
Stary Zamość , 2.06.2010

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajm nieruchomości zabudowanych , położone w miejscowości Wierzba stanowiące własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości zabudowane podane w wykazie wywieszonym w dniu 4 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w sołectwach miejscowości Wierzba

1. Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 370,95 m wraz z przyległym gruntem , przeznaczony do produkcji pieczywa

Wywoławcza wysokość czynszu – 8,0 zł brutto za 1m powierzchni budynku

2. Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1 Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 455,00 m wraz z silosami i przyległym gruntem przeznaczony do skupu zboża

Wywoławcza wysokość czynszu – 2,0 zł brutto za 1 m powierzchni budynku

3. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce nr 102/1

Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 912,14 m wraz z przyległym gruntem przeznaczony do sprzedaży materiałów budowlanych

Wywoławcza wysokość czynszu – 2,0 zł brutto za 1 m powierzchni budynku

 

Przetarg ustny na wynajm w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lipca 2010 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 12.07.2010 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.


Skip to content