Przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej o pow.370,95 m²

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.10.2012 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej o pow. 370,95 m2 (bez wyposażenia) stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 370,95 m2 przeznaczony do produkcji pieczywa.
Wywoławcza wysokość czynszu – 2,00 zł brutto za 1m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2. wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.10.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

WÓJT GMINY
(-) inż. Waldemar Raczyński

Skip to content