Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych – wykaz z dnia 15 stycznia 2013 r i 6 lutego 2013 r

Stary Zamość, 6.03.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 15 stycznia 2013 r. i  6 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach
położone  w miejscowości:
1. Chomęciska Duże – działka nr 389 o powierzchni 0,81 ha – wywoławcza wysokość czynszu 1,77 q pszenicy rocznie.
2. Udrycze-Koniec – działka nr 543 o powierzchni 0,20 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,38 q pszenicy rocznie
3. Wierzba – 0,60 ha z działki nr 309 – wywoławcza wysokość czynszu 1,36 q pszenicy rocznie
4. Wierzba – 1,10 ha z działki nr 719 – wywoławcza wysokość czynszu 2,47 q pszenicy rocznie

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 15.04.2013 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
–    żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
–    uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content