Przetarg na wynajm nieruchomości zabudowanych, położonych w miejscowości Wierzba na dz. nr 102/1

Stary Zamość, 16.03.2011

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651  z późn. zm. )  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na wynajm  nieruchomości zabudowanych, położonych  w miejscowości Wierzba stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości zabudowane podane w wykazie wywieszonym w dniu 1 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w  sołectwach miejscowości Wierzba

 1. Budynek piekarni mechanicznej (bez wyposażenia) usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 370,95 m² wraz z przyległym gruntem, przeznaczony do  produkcji pieczywa
  Wywoławcza wysokość czynszu – 4,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku
 1. Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny  o pow. użyt. 455,00 m² wraz z silosami i przyległym gruntem przeznaczony do skupu zboża
  Wywoławcza wysokość czynszu – 1,50 zł brutto za  1 m² powierzchni budynku
 1. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce nr 102/1
  Budynek jednokondygnacyjny  o pow. użyt. 912,14 m²  wraz z przyległym gruntem przeznaczony do sprzedaży materiałów budowlanych
  Wywoławcza wysokość czynszu – 1,50 zł brutto za  1 m² powierzchni budynku

Przetarg ustny na wynajm w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2011r.  o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.
Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 23.04.2011 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu najmu, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
– uczestnik , który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy najmu

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości będących przedmiotem najmu.

 

Skip to content