Przetarg na wynajm: Budynek administracyjno–magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w Wierzbie z dn. 31.03.2014r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 217/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO  

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek administracyjno –magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

Budynek               dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m²         oraz przyległy grunt     o powierzchni 150 m²              

Działalność gospodarcza

1,35zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

Skip to content