Przetarg na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża do rozbiórki

Stary Zamość , 24.08.2016

OGŁOSZENIE

 

o przetargu na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża do rozbiórki znajdująca się w budynku magazynu zbożowego w miejscowości Wierzba.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

Ogłasza I przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń linii przesyłowej transportu zboża konstrukcji metalowej do rozbiórki znajdującej się w budynku (po byłym GS SCh ) na działce nr 102/1 położonej w miejscowości Wierzba ,stanowiącej własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest urządzenie przesyłowe do transportu ziarna konstrukcji metalowej ( dwa ciągi na słupach podporowych zakończone rurami bez silników i ciąg wmontowany w podłogę , 2 kosze zsypowe ). Urządzenia można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Linia przesyłowa zboża z demontażem przez nabywcę – cena wywoławcza  za 4 sztuki wynosi 1576,0 zł

     

            Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość .

Przystępujący do przetargu winni płacić do dnia 5 września 2016 r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej linii przesyłowej ( szt.4 )  na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica

            Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia składników budowlanych do rozbiórki, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

            Umowa sprzedaży linii przesyłowej do demontażu zostanie zawarta w terminie do 12 września 2016 r. Uchylenie się osoby , która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w w/w terminie , spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy  z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

            Demontażu linii przesyłowej wraz z oczyszczeniem terenu po rozbiórce należy dokonać w terminie do 30 września 2016 r.

 

Skip to content