Przetarg na dzierżawę działek 549, 550, 551, 943/3, 1125, 1128 (Udrycze-Koniec)

Stary Zamość , 27.07.2010

 

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

–        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości Udrycze-Koniec oznaczone działkami nr :

 

1. 549 o pow. 0,17 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,32 q pszenicy rocznie

2. 550 o pow. 0,17 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,32 q pszenicy  rocznie

3. 551 o pow. 0,17 ha wywoławcza wysokość czynszu 0,33 q pszenicy rocznie,

4. 943/3 o pow. 1,16 ha wywoławcza wysokość czynszu 2,57 q pszenicy rocznie,

5. 1125 o pow. 1,44 ha wywoławcza wysokość czynszu 3,78 q pszenicy rocznie ,

6.1128 o pow. 2,67 ha wywoławcza wysokość czynszu 1,61 q pszenicy rocznie

 

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu           3.09. 2010 r. o godzinie 9°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 31.08.2010 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

–          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

–          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

Skip to content