Przetarg na dzierżawę Chomęciska Duże działka nr 389 0,81 ha

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  150 /2013  z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Chomęciska Duże

działka nr 389

0,81 ha

RIIIb 0,22 ha,
RIVa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

1,77 q
pszenicy rocznie

Skip to content