Promocja książki

promocja książki 09

| GALERIA |

W sobotę 4 października 2014 roku w plenerze „przy źródełku” miało miejsce spotkanie poświęcone promocji, właśnie wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu publikacji „Przez Stary Zamość-szlakiem tradycji i smaku”. Książka jest rezultatem warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez GOK w ramach tzw. „Małych projektów” działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii objętych PROW na lata 2007-2013.

Przepisy kulinarne znajdujące się w tej książce zostały zaprezentowane w czterech rozdziałach, poprzedzonych krótkimi tekstami o zwyczajach: „Zwyczaje Wigilii i Bożego Narodzenia”, „Zwyczaje karnawałowe i Wielkiego Postu”, „Tradycje świąt Wielkiej Nocy”,

i „Potrawy regionalne”. Każdy przepis opatrzony jest fotografią danej potrawy lub wypieku.

Dodatkowo na końcu książki, jako że projekt oprócz walorów czysto kulinarnych zakładał także promocję lokalnej twórczości ludowej, zamieszczone zostały informacje i zdjęcia zespołów śpiewaczych „Udryczanki” i „Canto” ,oraz twórczyń ludowych Leokadii Kasiura i Agaty Piwko. Publikacja zawiera także informacje o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu, oraz zdjęcia z warsztatów kulinarnych.

Na spotkanie promujące książkę, każda z dwudziestu pań biorących udział w warsztatach kulinarnych przygotowała i zaprezentowała danie, które się w niej znalazło.

W spotkaniu wziął udział prowadzący warsztaty kulinarne Adam Kot, właściciel formy cateringowej Culinaria, Agata Piwko, oraz przedstawiciele KGW z terenu gminy.

Gościem honorowym był Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który na ręce p.o Dyrektora GOK Magdaleny Zezula złożył podziękowania za zorganizowanie warsztatów kulinarnych, oraz za prace nad przygotowaniem prezentowanej publikacji.

Wszyscy uczestnicy spotkania oprócz publikacji „Przez Stary Zamość-szlakiem tradycji i smaku” otrzymali także z rąk obecnych na spotkaniu pracowników biura LGD Ziemia Zamojska Dominiki Witkowskiej i Anny Nogas publikację „Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej”. Ona także jest rezultatem warsztatów kulinarnych ale przeprowadzonych na obszarze LGD Ziemia Zamojska, w ramach działania „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content