Promesy dla samorządów 12.12.2020 r.

promesy dla samorzadow 12 12 2020 300 W sobotę 12 grudnia 2020 roku w zamojskim ratuszu odbyło się wręczenie promes przez Wicepremiera Jacka Sasina. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W imieniu gminy Stary Zamość promesę w wysokości 800.000 zł odebrał Wójt Gminy Waldemar Raczyński. Kwota ta przeznaczona będzie na przebudowę, rozbudowę i zmianę użytkowania budynku remisy OSP na świetlico-remizę w miejscowości Wisłowiec. Szacowany koszt inwestycji to 1.117 261 zł.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content