Promesa na wąwóz w Wierzbie

promesa 27 07 2016 6996 | GALERIA | W środę 27 lipca 2016 roku w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w 2016 roku zadań dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, oraz ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Gmina Stary Zamość znalazła się pośród pięciu gmin województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie związane z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych.

Promesę w wysokości 150 tys. zł. na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Wierzba z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content