Projekty 2008-2009

 

 


Projekty

Realizowane na terenie gminy
Stary Zamość

Gmina Stary Zamość przystąpiła do Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej w grudniu 2007 roku. Realizację Programu poprzedziły spotkania mieszkańców, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji i instytucji działających na terenie gminy w celu identyfikacji problemów w obszarze polityki społecznej. Efektem tych spotkań było opracowanie planu działania w ramach Programu oraz aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Celem zaplanowanych działań jest:
– stworzenie skoordynowanego systemu usług instytucjonalnych i pomocy pozainstytucjonalnej na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży, tworzenie infrastruktury na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży,
– pobudzanie aktywności społecznej oraz wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Dzięki PPWOW w gminie zostały zakontraktowane usługi społeczne na:
– Prowadzenie klubu seniora,
– Prowadzenie klubu przedszkolaka,
– Prowadzenie 2 świetlic środowiskowych.


Klub Seniora działający w ramach Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych funkcjonuje od 15 lipca 2008 roku. skupia około 100 osób. Organizuje spotkania, wyjazdy, imprezy okolicznościowe i integracyjne, prowadzi Muzeum Ziemi Starozamojskiej.


Klub Przedszkolaka jest prowadzony przez Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i działa od 1 grudnia 2008 roku. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 5 lat.


Świelica środowiskowa w Udryczach prowadzona jest przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Udryczach i działa od 15 listopada 2008 roku. Na zajęcia, które odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudnowych uczęszczają dzieci i młodzież gimnazjalna.


Świetlica środowiskowa w Chomęciskach Małych prowadzona jest przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomęciskach Małych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej odbywają się w godzinach popołudniowych 3 razy w tygodniu.


 

Skip to content